Demos Endüstri Fuarcılık A.Ş.’nin (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) https://iaafonline.com/ internet adresinde iken Şirket ile paylaştığım kimlik verilerimin, iletişim verilerimin, işlem güvenliği verilerimin, çerez kayıtlarımın; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Şirket tarafından Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.